AUXILIAR I TÈCNIC VETERINARI

Formació professional en la cura dels animals

Tutorizado one to one

250h presencials

Campus Online

Curs presencial i/o tutorial

Certificación Oficial

300h de pràctiques en centres veterinaris

Flexible y a tu ritmo

Borsa de treball

Prepara't per ser el col·laborador indispensable del veterinari d'una clínica d'animals, hospitals veterinaris o d'un nucli zoològic.

Forma't amb els diferents continguts que et preparem amb el nostre temari en l'entorn de gats i gossos i llança't a experimentar allò que realment et convenç: el món dels animals.

PROGRAMA DEL CURS

Tutorizado one to one

Constants vitals

Campus Online

La reproducció i el cura dels cabells. El cicle sexual i les seves fases

Certificación Oficial

Anatomia i fisiologia bàsica

Flexible y a tu ritmo

Parasitosis de gossos i gats

Flexible y a tu ritmo

La nutrició dels gossos i gats

Flexible y a tu ritmo

Tècniques auxiliars aplicables

Flexible y a tu ritmo

Higiene del gos i del gat

Flexible y a tu ritmo

Comportament caní i felí

Flexible y a tu ritmo

Administració de centres veterinaris

GARANTIES

Tutorizado one to one

Estudia des de casa

Tutorizado one to one

Textos revisats i actualitzats

Tutorizado one to one

Assistència personal al centre o telemàtica durant tot el curs

Tutorizado one to one

Informació actualitzada

Tutorizado one to one

Atenció personalitzada, amb un seguiment continuat per part del professorat

Tutorizado one to one

Realització de pràctiques en diversos centres veterinaris

Tutorizado one to one

Entrega de diploma una vegada superat el curs

Tutorizado one to one

Demanda laboral. Borsa de treball

Flexible y a tu ritmo

REQUISITS DE L'ALUMNE

No és necessari cap tipus de titulació específica.

Persona emprenedora que vulgui treballar en el món dels animals.

AUXILIAR I TÈCNIC VETERINARI

Formació professional en la cura dels animals